HOSPODA U LETNÍHO KINA - STŘELECKÝ OSTROV LITOMĚŘICE

MAPA

___________________________________________________

30/11/19:00

BYL PES + CHOROŠ

_______________________________________________________________________

6. - 7. 12. 20:00

KUPŘEDU VZAD!

Vzpomínka na dobu nuceného nadšení, strachu, šedi a apatie...

www