HOSPODA U LETNÍHO KINA - STŘELECKÝ OSTROV LITOMĚŘICE

MAPA

___________________________________________________

CHYSTÁME 

7/12/19:30

UŽ JSME DOMA

vstupenky

WWW

_________________________________________________

8/12/18:00

KUPŘEDU VZAD!

vzpomínka na dobu nuceného nadšení, strachu, šedi a apatie...

18:00
ADAM DRDA
Dokumentarista a novinář Adam Drda, autor Příběhů 20. století, bude vyprávět o dramatických osudech rodiny Chnapkových, kteří až do roku 1989 čelili nátlaku na likvidaci svého příbytku v západních Čechách.

20:00 
JAROSLAV HUTKA
Folkový hudebník, skladatel a písničkář. Byl zakladatelem a členem folkového sdružení Šafrán. Stal se signatářem Charty 77.
Kvůli politickému nátlaku opustil v říjnu 1978 Československo a žil 
v emigraci v Nizozemí. Po pádu komunismu se ihned v roce 1989 vrátil a již v listopadu zpíval na Letenské pláni. Postupem času se 
z něho stal kritik postkomunistické demokracie v České republice.

www

_________________________________________________________

1/2/19:30

HOUPACÍ KONĚ

KŘEST CD